call
Kinh Vô Sư
KINH VÔ SƯ THỊ HIỆN CƯ NHÂN. Ngài viết ra những lời dạy nghe qua rất thông thường nhưng thực ra khó lãnh hội đúng chân nghĩa của nó. Ngài nói: "Người nhận Chân được Kinh Vô Sư chính là bậc đã vun trồng cung kính hàng vạn vạn Vị Chân Sư Thiện Tri Thức".
Trân trọng kính mời Chư vị, Chân Phật Tử Pháp Tạng liên hệ thỉnh tập Kinh "KINH VÔ SƯ THỊ HIỆN CƯ NHÂN"  tại đây./.
Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam
Ban Tu Thư
 
 

Đối tác & Nhà tài trợ


TẠNG BẢO HỘI THƯỢNG
 • Rừng A Đề
 • Thôn: Vạn Thuận
 • Xã: Ninh Ích
 • Thị xã: Ninh Hòa
 • Tỉnh: Khánh Hòa
 • Điện thoại: (+84) 0394 960 870
 • Email: info.ptpgvn@gmail.com
PHÁP BẢO BÌNH TRIỆU
 • Số: 56/36/6
 • Đường: Số 4, Khu phố 2
 • Phường: Hiệp Bình Chánh
 • Quận: Thủ Đức
 • Thành Phố: Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (+84) 0907 844 619
PHÁP BẢO THANH KHÊ
 • Số: K718/51B
 • Đường: Trần Cao Vân
 • Phường: Xuân Hà
 • Quận: Thanh Khê
 • Thành Phố: Đà Nẵng
 • Điện thoại: (+84) 0917 284 767