call
Đạo Phật Với Khoa Học
Đạo Phật là một môn siêu khoa học, vì Khoa học chỉ có thể nghiên cứu sự biến đổi vật chất vật thể, siêu vật chất, siêu vật thể. Từ siêu vi đến  tận cùng không gian trong hàng tỷ thiên hà, khoa học đều có thể vươn tới, nhưng về lĩnh vực Con người, nó là chủ thể của Khoa học vì nó có thêm 2 Đại ( Hư không Đại và Tạng thức Đại) mối tương quan  này là chủ thể và công cụ của chủ thể. 
Trân trọng kính mời Chư vị, Chân Phật Tử Pháp Tạng liên hệ thỉnh tập Kinh "ĐẠO PHẬT VỚI KHOA HỌC" này tại đây./.
Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam
Ban Tu Thư
 
 

Đối tác & Nhà tài trợ


TẠNG BẢO HỘI THƯỢNG
 • Rừng A Đề
 • Thôn: Vạn Thuận
 • Xã: Ninh Ích
 • Thị xã: Ninh Hòa
 • Tỉnh: Khánh Hòa
 • Điện thoại: (+84) 0394 960 870
 • Email: info.ptpgvn@gmail.com
PHÁP BẢO BÌNH TRIỆU
 • Số: 56/36/6
 • Đường: Số 4, Khu phố 2
 • Phường: Hiệp Bình Chánh
 • Quận: Thủ Đức
 • Thành Phố: Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (+84) 0907 844 619
PHÁP BẢO THANH KHÊ
 • Số: K718/51B
 • Đường: Trần Cao Vân
 • Phường: Xuân Hà
 • Quận: Thanh Khê
 • Thành Phố: Đà Nẵng
 • Điện thoại: (+84) 0917 284 767