call
Chân Nguyên Thực Tế Luận
Chỗ Chân Nguyên chỉ có thể nhận biết bằng trực giác, bằng thực chứng. Tuy nhiên cũng cần có sự luận giải để hiểu rõ hơn bằng con đường tu thực tế. 
Trân trọng kính mời Chư vị, Chân Phật Tử Pháp Tạng liên hệ thỉnh tập Kinh "CHÂN NGUYÊN THỰC TẾ LUẬN" này tại đây./.
Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam
Ban Tu Thư
 
 

Đối tác & Nhà tài trợ


TẠNG BẢO HỘI THƯỢNG
 • Rừng A Đề
 • Thôn: Vạn Thuận
 • Xã: Ninh Ích
 • Thị xã: Ninh Hòa
 • Tỉnh: Khánh Hòa
 • Điện thoại: (+84) 0394 960 870
 • Email: info.ptpgvn@gmail.com
PHÁP BẢO BÌNH TRIỆU
 • Số: 56/36/6
 • Đường: Số 4, Khu phố 2
 • Phường: Hiệp Bình Chánh
 • Quận: Thủ Đức
 • Thành Phố: Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (+84) 0907 844 619
PHÁP BẢO THANH KHÊ
 • Số: K718/51B
 • Đường: Trần Cao Vân
 • Phường: Xuân Hà
 • Quận: Thanh Khê
 • Thành Phố: Đà Nẵng
 • Điện thoại: (+84) 0917 284 767