call
Giáo Pháp

Bộ Kinh tổng cộng gồm 32 bài giáo lý nhưng khi đầu tiên được kết tập bằng những bài viết lẻ. Tập 1 gồm 20 bài, tập 2 có 12 bài. Đây là những bài học và tập tu tâm, trang bị cho Người Tu có những kiến thức cơ bản. Mỗi bài là một thứ lớp, là một yếu tố thực hành, là một môn học trong giáo trình. Tập 1 Ngài nói dạy về thuận pháp, từ bài 21 trở đi Ngài nói về nghịch pháp. Tổng hợp Thuận Nghịch đồng song để đi vào Nhất Tôn Như Lai.

Trân trọng kính mời Chư vị, Chân Phật Tử Pháp Tạng thỉnh tập Giáo Pháp này tại đây./.

Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam
Ban Tu Thư

Đối tác & Nhà tài trợ


TẠNG BẢO HỘI THƯỢNG
 • Rừng A Đề
 • Thôn: Vạn Thuận
 • Xã: Ninh Ích
 • Thị xã: Ninh Hòa
 • Tỉnh: Khánh Hòa
 • Điện thoại: (+84) 0394 960 870
 • Email: info.ptpgvn@gmail.com
PHÁP BẢO BÌNH TRIỆU
 • Số: 56/36/6
 • Đường: Số 4, Khu phố 2
 • Phường: Hiệp Bình Chánh
 • Quận: Thủ Đức
 • Thành Phố: Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (+84) 0907 844 619
PHÁP BẢO THANH KHÊ
 • Số: K718/51B
 • Đường: Trần Cao Vân
 • Phường: Xuân Hà
 • Quận: Thanh Khê
 • Thành Phố: Đà Nẵng
 • Điện thoại: (+84) 0917 284 767