call
Thông báo Chương trình: Đại Lễ Bát Đại Niết Bàn Đức Vô Thượng Tôn Phật

Ban Đại diện trân trọng thông báo cùng toàn thể Tứ chúng Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam Chương trình tổ chức: Đại Lễ Bát Đại Niết Bàn Đức Vô Thượng Tôn Phật, ngày 18/5 Canh Tý (08/7/2020) tại rừng A-Đề, thôn Vạn Thuận, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Kính mời Quý Chân Phật tử xem toàn văn nội dung của Chương trình dưới đây./.

Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam

Đối tác & Nhà tài trợ


TẠNG BẢO HỘI THƯỢNG
 • Rừng A Đề
 • Thôn: Vạn Thuận
 • Xã: Ninh Ích
 • Thị xã: Ninh Hòa
 • Tỉnh: Khánh Hòa
 • Điện thoại: (+84) 0394 960 870
 • Email: info.ptpgvn@gmail.com
PHÁP BẢO BÌNH TRIỆU
 • Số: 56/36/6
 • Đường: Số 4, Khu phố 2
 • Phường: Hiệp Bình Chánh
 • Quận: Thủ Đức
 • Thành Phố: Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (+84) 0907 844 619
PHÁP BẢO THANH KHÊ
 • Số: K718/51B
 • Đường: Trần Cao Vân
 • Phường: Xuân Hà
 • Quận: Thanh Khê
 • Thành Phố: Đà Nẵng
 • Điện thoại: (+84) 0917 284 767