call
TẠI SAO ?

TẠI SAO ?

Tại sao Hiểu Biết chưa đồng?
Vì rằng Ý-Thức đục trong cân lường.
Tại sao Nghi Chấp vấn vương?
Vì rằng kém Dũng, lòng thường lợi riêng.

Tại sao Sáng-Tối triền-miên ?
Vì rằng chưa rõ, chưa yên bến bờ.
Nên chi Dục Vọng vẩn-vơ ,
Mong hoàn Bản-Giác làm mờ Chân-Nguyên.
Đến đây phải tu Hạnh Nguyền.
Hành-Thâm Pháp-Giới, tròn duyên Tứ-Thừa.

Tại sao uể oải sớm trưa?
Vì nghe Giáo-Lý chẳng vừa Vọng-Tham.
Đương nhiên Nghiệp-Thức đón đàng.
Cản ngăn biếng trễ, tâm Phàm đắn-đo.
Tại sao Bát-Nhã không đò?
Như Trí suốt suốt khỏi lo Luân-Hồi. 

Tại sao tiến-thoái kéo lôi ?
Vì rằng chưa nhận được lời THẦY răn.
Tại sao suy tính lăng-nhăng ?
Vì rằng Đạo-Hạnh khó khăn chưa hành.

Tại sao Trí quẩn cùng quanh ?
Vì rằng Tà-Kiến, chấp thành ngẩn-ngơ.
Lìa Tự-Giác, Tánh mật-mờ.
Nghĩ-suy ảo tưởng, mong chờ Thần-Thông,
Đương nhiên Đức-Trí viễn-vông,
Tự sinh chán nản như lòng nói trên.

Khuyên ai Nung Chí vững-bền
Hạnh-Nguyền Tròn Giác dựng nên Phật-Đài ./.

TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN

Ngày 17 tháng 02 năm Giáp Dần (1974)

 

Đối tác & Nhà tài trợ


TẠNG BẢO HỘI THƯỢNG
 • Rừng A Đề
 • Thôn: Vạn Thuận
 • Xã: Ninh Ích
 • Thị xã: Ninh Hòa
 • Tỉnh: Khánh Hòa
 • Điện thoại: (+84) 0394 960 870
 • Email: info.ptpgvn@gmail.com
PHÁP BẢO BÌNH TRIỆU
 • Số: 56/36/6
 • Đường: Số 4, Khu phố 2
 • Phường: Hiệp Bình Chánh
 • Quận: Thủ Đức
 • Thành Phố: Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (+84) 0907 844 619
PHÁP BẢO THANH KHÊ
 • Số: K718/51B
 • Đường: Trần Cao Vân
 • Phường: Xuân Hà
 • Quận: Thanh Khê
 • Thành Phố: Đà Nẵng
 • Điện thoại: (+84) 0917 284 767