call
PHẢI CHĂNG TU hay là LẬP PHÁP TRÍ

Phải chăng Tu sửa thói đời ?
Hay là hòa-hợp, Trí lời mở-mang.

Phải chăng Tu chịu khổ nàn ?
Hay là lập chí cốt hoàn THIỆN-MINH.

Phải chăng Tu chọn Sắc-Hình ?
Hay là Tỏ-Tánh quân-bình in nhau.
Phải chăng Tu chuộng phép màu ?
Hay là phá-chấp, trước sau tỏ-tường.

Phải chăng Tu lánh tình vương ?
Hay nguồn Tâm-Pháp, diễn tuồng Nhất-Nguyên.
Phải chăng Tu phát lời Nguyền ?
Hay là TÂM RỖNG vẹn tuyền CHÂN-NHƯ.

Phải chăng Tu thuộc văn từ ?
Hay là xóa: Muốn, Buồn, Mừng, Có, Không.
Phải chăng Tu xuất nhập đồng ?
Hay là BẤT-ĐỘNG vạn phần Quang-Minh.

Phải chăng Tu cứu-độ hình ?
Hay là suốt rõ lộ trình VÔ-LAI.
Phải chăng Đặng-Mất phân hai ?
Khoe Tài khoe Đức nay mai Niết-Bàn.

Hay là một kiến không màng ?
Ly Chân SẴN-KIẾN, khắp tràn Phật Tôn.
Khuyên ai Tu chớ vuông, tròn
Tỏ tường TƯỚNG-TÁNH hơn lòn lạy xin

Chẳng mong huyễn hóa tròng thêm
Hằng ngày thong-thả, giải niềm bận mang.
Pháp TƯƠNG-ĐỐI, pháp lầm-than.
Vừa ngăn Trí-Tuệ, lắp đàng Viễn Thông.

PHẢI, QUẤY hai pháp song đồng
Nghĩ thầm Phải-Quấy cũng không bến-bờ
Lầm theo Tương-Đối vọng mơ
Thuận THƯƠNG, Nghịch GHÉT làm mờ CHÂN-NHƯ.

Ngẫm suy chu-đáo tận từ
Tâm càng cỗi-giải đẹp tươi trăm đường
Nếu nhận Pháp chấp liền vương
Không cho MÌNH PHẢI lầm tường Tỏ thông.

Càng Tu càng dốt trăm phần
Ấy là tiến-bộ dẹp lòng tự-cao
Pháp-Trí đóng-mở tiêu-hao
Ba hồi tối sáng khơi mào tỉnh mê.

Gắng công Tâm rỗng-rang về
Thung dung sạch chướng, mọi bề mở mang
Tu lập Pháp-Trí khải hoàn
Tu theo Sắc-Tướng là đàng quanh co.

Tướng-Sắc phương-tiện thăm dò
Thực hành NHẤT-TRÍ chính đò TÂM-THÔNG
Khuyên ai Tu khéo mau gần
Pháp Đàn Chư Phật cốt ngần ấy thôi./.

TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN

Đối tác & Nhà tài trợ


TẠNG BẢO HỘI THƯỢNG
 • Rừng A Đề
 • Thôn: Vạn Thuận
 • Xã: Ninh Ích
 • Thị xã: Ninh Hòa
 • Tỉnh: Khánh Hòa
 • Điện thoại: (+84) 0394 960 870
 • Email: info.ptpgvn@gmail.com
PHÁP BẢO BÌNH TRIỆU
 • Số: 56/36/6
 • Đường: Số 4, Khu phố 2
 • Phường: Hiệp Bình Chánh
 • Quận: Thủ Đức
 • Thành Phố: Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (+84) 0907 844 619
PHÁP BẢO THANH KHÊ
 • Số: K718/51B
 • Đường: Trần Cao Vân
 • Phường: Xuân Hà
 • Quận: Thanh Khê
 • Thành Phố: Đà Nẵng
 • Điện thoại: (+84) 0917 284 767