call

Ban Đại diện trân trọng thông báo cùng toàn thể Tứ chúng Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam Chương trình tổ chức: Đại Lễ Bát Đại Niết Bàn Đức Vô Thượng Tôn Phật, ngày 18/5 Canh Tý (08/7/2020) tại rừng A-Đề, thôn Vạn Thuận, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Kính mời Quý Chân Phật tử xem toàn văn nội dung của Chương trình dưới đây./.

Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam

Xem tiếp...

Trong thời gian gần đây trong Pháp Tạng có những ý kiến khác nhau về việc đem Kinh Thi (Lời thơ Phật Đao) ra phổ thành nhạc để phổ truyền Đạo Pháp , xin có những ý kiến như sau :

Xem tiếp...

Các bài khác...

Đối tác & Nhà tài trợ


TẠNG BẢO HỘI THƯỢNG
 • Rừng A Đề
 • Thôn: Vạn Thuận
 • Xã: Ninh Ích
 • Thị xã: Ninh Hòa
 • Tỉnh: Khánh Hòa
 • Điện thoại: (+84) 0394 960 870
 • Email: info.ptpgvn@gmail.com
PHÁP BẢO BÌNH TRIỆU
 • Số: 56/36/6
 • Đường: Số 4, Khu phố 2
 • Phường: Hiệp Bình Chánh
 • Quận: Thủ Đức
 • Thành Phố: Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (+84) 0907 844 619
PHÁP BẢO THANH KHÊ
 • Số: K718/51B
 • Đường: Trần Cao Vân
 • Phường: Xuân Hà
 • Quận: Thanh Khê
 • Thành Phố: Đà Nẵng
 • Điện thoại: (+84) 0917 284 767