call

Hưởng ứng Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa về việc Kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức Tôn giáo, tổ chức Chính trị - Xã hội, các cơ sở sản xuất, cá nhân trong và ngoài địa phương ủng hộ xây dựng mới, sửa chữa nhà ĐẠI ĐOÀN KẾT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có khó khăn về nhà ở trong toàn xã năm 2020.

Xem tiếp...

Các bài khác...

Đối tác & Nhà tài trợ


TẠNG BẢO HỘI THƯỢNG
 • Rừng A Đề
 • Thôn: Vạn Thuận
 • Xã: Ninh Ích
 • Thị xã: Ninh Hòa
 • Tỉnh: Khánh Hòa
 • Điện thoại: (+84) 0394 960 870
 • Email: info.ptpgvn@gmail.com
PHÁP BẢO BÌNH TRIỆU
 • Số: 56/36/6
 • Đường: Số 4, Khu phố 2
 • Phường: Hiệp Bình Chánh
 • Quận: Thủ Đức
 • Thành Phố: Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (+84) 0907 844 619
PHÁP BẢO THANH KHÊ
 • Số: K718/51B
 • Đường: Trần Cao Vân
 • Phường: Xuân Hà
 • Quận: Thanh Khê
 • Thành Phố: Đà Nẵng
 • Điện thoại: (+84) 0917 284 767