call

Có một Chú Tiểu được Sư Phụ dạy về môn Thiền, tọa Thiền, theo như kinh sách đã học. Một hôm Chú Tiểu đến gặp một vị Thiền Sư, Chú bèn đem hết khả năng sở học của mình trình bày cho vị Thiền Sư kia những điều Sư Phụ đã dạy. 

Xem tiếp...

Con đường tu Pháp Tạng chủ yếu là tu TỰ TÁNH TỎ TÁNH mục tiêu TRI KIẾN GIẢI THOÁT , Vậy ta thử phân tách cái gì là Tri , cái gì là Kiến, thế nào để Giải và Thoát là thoát cái gì...

Xem tiếp...

ĐỜI là nửa mảnh triền miên... Đời cũng là tươi đẹp thường còn bất biến tuyệt vời Chân Thiện, cùng khắp Vũ Trụ đều là Thường Chân. Ngược lại, Vũ Trụ cũng là bao phủ triền miên bất tận... Kẻ đi tìm Chân Lý cùng Chân Tế, cố đào tạo đến chỗ Thường Còn Bất Biến, thời nó liền Bị Biến bao trùm...

Xem tiếp...

Các bài khác...

Đối tác & Nhà tài trợ


TẠNG BẢO HỘI THƯỢNG
 • Rừng A Đề
 • Thôn: Vạn Thuận
 • Xã: Ninh Ích
 • Thị xã: Ninh Hòa
 • Tỉnh: Khánh Hòa
 • Điện thoại: (+84) 0394 960 870
 • Email: info.ptpgvn@gmail.com
PHÁP BẢO BÌNH TRIỆU
 • Số: 56/36/6
 • Đường: Số 4, Khu phố 2
 • Phường: Hiệp Bình Chánh
 • Quận: Thủ Đức
 • Thành Phố: Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (+84) 0907 844 619
PHÁP BẢO THANH KHÊ
 • Số: K718/51B
 • Đường: Trần Cao Vân
 • Phường: Xuân Hà
 • Quận: Thanh Khê
 • Thành Phố: Đà Nẵng
 • Điện thoại: (+84) 0917 284 767