call

Ghét-Thương Phải-Quấy biết bao là
Xem xét đo lường giữ lấy TA
Tâm để rỗng không thường nhẫn nhục
Bữa hằng thong-thả, phải tiêu ma.

Xem tiếp...

Tâm TA, ta chẳng rõ thông
TA cùng Tâm diễn bềnh-bồng giới-sinh
Tâm Không chưa hẳn lặng trong

Xem tiếp...

Theo vết chân Hướng-Thượng
Tạm dùng lời Bảo-Pháp
Tận thấu đặng Bảo-Tạng
Phụng thờ lời Chánh-Giác

Xem tiếp...

Các bài khác...

Đối tác & Nhà tài trợ


TẠNG BẢO HỘI THƯỢNG
 • Rừng A Đề
 • Thôn: Vạn Thuận
 • Xã: Ninh Ích
 • Thị xã: Ninh Hòa
 • Tỉnh: Khánh Hòa
 • Điện thoại: (+84) 0394 960 870
 • Email: info.ptpgvn@gmail.com
PHÁP BẢO BÌNH TRIỆU
 • Số: 56/36/6
 • Đường: Số 4, Khu phố 2
 • Phường: Hiệp Bình Chánh
 • Quận: Thủ Đức
 • Thành Phố: Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (+84) 0907 844 619
PHÁP BẢO THANH KHÊ
 • Số: K718/51B
 • Đường: Trần Cao Vân
 • Phường: Xuân Hà
 • Quận: Thanh Khê
 • Thành Phố: Đà Nẵng
 • Điện thoại: (+84) 0917 284 767