call
Đạo Phật là một môn siêu khoa học, vì Khoa học chỉ có thể nghiên cứu sự biến đổi vật chất vật thể, siêu vật chất, siêu vật thể. Từ siêu vi đến  tận cùng không gian trong hàng tỷ thiên hà, khoa học đều có thể vươn tới, nhưng về lĩnh vực Con người, nó là chủ thể của Khoa học vì nó có thêm 2 Đại ( Hư không Đại và Tạng thức Đại) mối tương quan  này là chủ thể và công cụ của chủ thể. 
Xem tiếp...
Chỗ Chân Nguyên chỉ có thể nhận biết bằng trực giác, bằng thực chứng. Tuy nhiên cũng cần có sự luận giải để hiểu rõ hơn bằng con đường tu thực tế. 
Xem tiếp...
Trong suốt hành trình làm Đạo dạy tu, Ngài làm rất nhiều thi thơ, để chỉ Đạo, để dạy tu (bài học thuộc lòng). Ứng trước cảnh, Ngài liền có một bài thi. Thi thơ của Ngài đặc điểm là rất chuẩn về mặt niêm luật, (nhất là thể thơ Đường Luật Thất Ngôn Bát Cú). Thứ hai là rất sống động. Ngài làm thơ không từ suy tưởng mà là tức cảnh sanh thi, những diễn cảnh trước mắt đều có thể thành thơ. Ba nữa là Thơ Ngài làm rất thật, thật tu, thật chứng mới diễn đạt lên sự thật, không giả tưởng, nhất là những bài thi Tiên cảnh, cảm xúc thật,  thi diễn thành thơ.
Xem tiếp...

Các bài khác...

Đối tác & Nhà tài trợ


TẠNG BẢO HỘI THƯỢNG
 • Rừng A Đề
 • Thôn: Vạn Thuận
 • Xã: Ninh Ích
 • Thị xã: Ninh Hòa
 • Tỉnh: Khánh Hòa
 • Điện thoại: (+84) 0394 960 870
 • Email: info.ptpgvn@gmail.com
PHÁP BẢO BÌNH TRIỆU
 • Số: 56/36/6
 • Đường: Số 4, Khu phố 2
 • Phường: Hiệp Bình Chánh
 • Quận: Thủ Đức
 • Thành Phố: Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (+84) 0907 844 619
PHÁP BẢO THANH KHÊ
 • Số: K718/51B
 • Đường: Trần Cao Vân
 • Phường: Xuân Hà
 • Quận: Thanh Khê
 • Thành Phố: Đà Nẵng
 • Điện thoại: (+84) 0917 284 767