call

Đây là tập Kinh Ngài viết để chỉ dạy con đường Xuất thế (Vượt tầm ra khỏi các pháp lầm mê trong thế gian) - Mỗi một pháp môn là một dụng cụ cứu chữa bệnh mê-lầm (tâm bệnh). Khi bấy giờ trở lại, viết bài theo từng quyển mà không làm từng bài đóng tập nữa, đến thời điểm để đưa người tu vào con đường xuất thế, Ngài viết: “BẢO PHẨM XUẤT THẾ CHƠN KINH” hoàn tất ngày 10/9/1974. Kinh này minh định thế nào là xuất thế, chỉ dạy con đường Phật Pháp Bất Ly Thế Gian Giác mà xuất thế. Xuất thế để đưa con người hoàn thiện, trở về với Bổn Lai Chân Thiện Mỹ,  đồng hợp cùng Vũ trụ và Nhân sinh. 

Xem tiếp...

Đây là bộ Kinh được kết tập những bài ghi từ những buổi thuyết giảng tại chỗ, do Chân tử ngồi nghe, ghi, tường thuật lại, in ấn từng bài rồi kết nạp thành Bộ Giáo ngôn. 

Xem tiếp...

Bộ Kinh tổng cộng gồm 32 bài giáo lý nhưng khi đầu tiên được kết tập bằng những bài viết lẻ. Tập 1 gồm 20 bài, tập 2 có 12 bài. Đây là những bài học và tập tu tâm, trang bị cho Người Tu có những kiến thức cơ bản. Mỗi bài là một thứ lớp, là một yếu tố thực hành, là một môn học trong giáo trình. Tập 1 Ngài nói dạy về thuận pháp, từ bài 21 trở đi Ngài nói về nghịch pháp. Tổng hợp Thuận Nghịch đồng song để đi vào Nhất Tôn Như Lai.

Xem tiếp...

Các bài khác...

Đối tác & Nhà tài trợ


TẠNG BẢO HỘI THƯỢNG
 • Rừng A Đề
 • Thôn: Vạn Thuận
 • Xã: Ninh Ích
 • Thị xã: Ninh Hòa
 • Tỉnh: Khánh Hòa
 • Điện thoại: (+84) 0394 960 870
 • Email: info.ptpgvn@gmail.com
PHÁP BẢO BÌNH TRIỆU
 • Số: 56/36/6
 • Đường: Số 4, Khu phố 2
 • Phường: Hiệp Bình Chánh
 • Quận: Thủ Đức
 • Thành Phố: Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (+84) 0907 844 619
PHÁP BẢO THANH KHÊ
 • Số: K718/51B
 • Đường: Trần Cao Vân
 • Phường: Xuân Hà
 • Quận: Thanh Khê
 • Thành Phố: Đà Nẵng
 • Điện thoại: (+84) 0917 284 767